Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Medisch Microbiologisch Laboratorium van Alrijne Zorggroep onder hoede van Eurofins Clinical Diagnostics

“Clustering specialismen draagt bij aan sterk en toegankelijk regionaal netwerk”

Leiden, 12 juli 2021 - De activiteiten van Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) van Alrijne Zorggroep vallen vanaf 12 juli onder de vlag van Eurofins. Met de overname wordt een sterk regionaal laboratoriumnetwerk gerealiseerd dat een breed scala aan diagnostiek aanbiedt en dat bovendien laagdrempelig en toegankelijk is voor zorgverleners en patiënten. 

Vanaf heden is het mogelijk om via de webshop de afname sets voor SARS COVID-19 te bestellen.

Bellen met het 088 nummer is niet meer nodig.

 

Alle informatie over diagnostiek naar SARS Coronavirus-2 vindt u hier.

Voor materialen voor de SARS Coronavirus-2 PCR ingeleverd voor 13.30 uur op het laboratorium volgt de uitslag dezelfde dag.

Voor informatie over het bestellen van afnamematerialen kunt U contact opnemen met tel. 088-235 02 00.

Voor overige vragen kunt U contact opnemen met onze accountmanager Dick Koster, tel. 071-5178004, mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Antistof bepaling SARS-COV-2  beschikbaar

Nadat de eerste resultaten van met name sneltesten nogal teleurstellend waren,  zijn er sinds kort ook betrouwbare antistofbepalingen (ELISA) beschikbaar voor het vaststellen van een doorgemaakte COVID-19 infectie. Ook door het Medisch Microbiologisch laboratorium van Alrijne is een dergelijke ELISA gevalideerd en per 29-05-2020 kunnen we u deze aanbieden.  

De diagnostiek kan op het huidige aanvraagformulier aangevraagd worden onder overige bepalingen;

gaarne datum 1e ziektedag en klachten vermelden bij klinische gegevens. 

Een aangepast formulier en de mogelijkheid deze diagnostiek aan te vragen in Zorgdomein volgt.

 

Huisartsen en andere externe zorgverleners kunnen materiaal opsturen voor een PCR naar SARS coronavirus 2 (Covid-19) naar ons laboratorium.

Voor het insturen van het materiaal zie SARS Covid-19. Voor het insturen van serologie zie SARS-coronavirus 2 serologie.

Vanaf 1 juni 2020 is  het testbeleid gewijzigd.  Vanaf 1 juni kunnen patienten zich bij de GGD melden voor een coronatest als zij klachten hebben die passen bij het coronavirus. Zoals:

  • verkoudheidsklachten;
  • neusverkouden/ loopneus/ niezen;
  • keelpijn;
  • hoesten;
  • verhoging;
  • of plotseling verlies van reuk of smaak. 

Patienten hoeven niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing en kunnen meteen een afspraak maken via 0800-1202. 

Let op: ernstige klachten of risicogroep? Mensen met ernstige klachten en mensen uit de risicogroepen melden zich direct bij een (huis)arts of de huisartsenpost. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen boven de 70 jaar, hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes. U vindt het overzicht van risicogroepen op de website van het RIVM.

Voor het bestellen van afnamemateriaal kunt u bellen naar nummer 088-2350200.

De tarieven van 2020 staan nu op de website. U vindt ze hier.

De tarieven die het laboratorium Medische Microbiologie Alrijne hanteert voor laboratoriumonderzoek voor de 1e lijn, zijn landelijke vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Huisartsen en andere externe zorgverleners kunnen afnamematerialen bestellen via deze website of per telefoon. Het telefoonnummer voor het bestellen van afnamematerialen is gewijzigd naar: 088-235 02 00.

Wenst u een bepaling toe te voegen op een materiaal dat al is ingestuurd voor medische microbiologische diagnostiek?
U kunt dan contact opnemen met onze administratie via 071 51 783 84. Serum en liquor wordt minimaal één jaar bewaard, overige materialen één week.

Pasgeborenen en jonge, nog niet of onvoldoende gevaccineerde zuigelingen vormen de belangrijkste risicogroep voor het krijgen van een ernstige kinkhoestinfectie.

Een effectieve manier om jonge zuigelingen te beschermen tegen kinkhoest is door middel van het vaccineren van zwangere vrouwen tussen 28 en 32 weken (evt. tot 38 weken) . Via de placenta geven zwangere vrouwen beschermende antistoffen door aan hun kind. Deze antistoffen beschermen de zuigeling de eerste levensmaanden tegen (een ernstig verloop van) kinkhoest.

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). In het dagelijks taalgebruik worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden 'griep' genoemd.
In het najaar van ongeveer november t/m februari worden de meeste influenza gevallen gediagnostiseerd.

Influenza wordt meestal veroorzaakt door Influenzavirus type A of B. Er kan voor type A nog een onderverdeling worden gemaakt in subtypen, zoals A(H1N1) en A(H3N2). Type B kan nog worden onderverdeeld in zgn. lijnen zoals de Yamagata-lijn en Victoria-lijn.

 

In februari 2017 is vanuit de Alrijne Zorggroep een klanttevredenheids- onderzoek uitgevoerd onder de verwijzers in de eerstelijn. Het Medisch Microbiologisch Laboratorium participeerde ook in dit onderzoek.

De dienstverlening van het Medisch Microbiologisch Laboratorium scoorde hoog (gemiddeld 4 op een schaal van 5).  We zijn blij met de resultaten en het vertrouwen.

 

Vanaf 1 juni 2017 is diagnostiek middels PCR beschikbaar voor Mycoplasma genitalium.

 

Mycoplasma genitalium: Wat is dat?

M.genitalium is een seksueel overdraagbare bacterie waarvan pas recent de klinische relevantie is onderkend.

We zijn trots dit resultaat te mogen presenteren, behaald door gezamenlijke inspanning en vakkennis als ook een gedegen mate van kwaliteitsbesef.

De accreditatie is vier jaar geldig. Jaarlijks voert de Raad voor Accreditatie een herbeoordeling uit op het MML om te controleren of MML aan de kwaliteitseisen voldoet.

Op verzoek van meerdere huisartsenpraktijken gaan we onze rapportage veranderen:

Deelresulaten zullen in principe niet meer gerapporteerd worden.

Om aanvragers van onderzoek te verzekeren van optimale dienstverlening op het gebied van medische microbiologie, is er aan de website toegevoegd dat bij het inleveren van een aanvraag voor onderzoek een overeenkomst met het MML wordt aangegaan.

Het RIVM heeft naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten het advies over de termijn van mogelijke seksuele transmissie van zikavirus aangepast. 

De afgelopen maanden wordt een toename in de diagnostiek naar bofvirus gezien. De aangevraagde onderzoeken zijn echter niet altijd het meest gevoelige onderzoek op het moment van afname.

De Lymeprospect studie is een onderzoek om meer inzicht krijgen in de mechanismen die leiden tot langdurige klachten na Lyme-ziekte.

De WHO heeft 29 maart de ‘Public Health Emergency of International Concern’ (PHEIC) rondom de Ebola-uitbraak in West-Afrika beëindigd.

Sinds mei 2015 is een uitbraak met Zikavirus gaande in Zuid- en midden Amerika. Zikavirus wordt overbracht door muggen. Niet iedereen krijgt klachten. Eén op de 4 mensen ontwikkelen zikakoorts; een ziektebeeld met koorts,

Per december wordt een groot deel van het patiëntenmateriaal ingezet door een inzetrobot. Daarom moeten kweken in de door ons geleverde afnamematerialen worden aangeleverd. De inzetrobot levert

Vanwege de fusie van de laboratoria van het voormalig Diaconessenhuis Leiden en het voormalig Rijnland Ziekenhuis tot Alrijne Ziekenhuis kunnen sommige bepalingen vaker worden ingezet. Hierdoor is dus sneller een uitslag

Staphylococcus aureus is een normale huidbacterie die bij de meeste mensen voorkomt. Door een (kleine) beschadiging van de huid kan

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.