Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Sommige infectieziekten zijn een gevaar voor de volksgezondheid. De aanvragend arts en het laboratorium zijn in die gevallen verplicht  een melding te maken bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Hoe snel er gemeld moet worden is afhankelijk van het micro-organismen.

Direct melden bij vermoeden:

 • MERS-coronavirus
 • Pokken
 • Polio
 • Severe acute respiratory syndrome (SARS)
 • Virale hemorragische koorts

Melden indien vastgesteld binen 24 uur:

 • Humane infectie met dierlijk influenzavirus
 • Difterie
 • Pest
 • Rabiës

Melden indien vastgesteld binnen 1 werkdag:

 • Antrax
 • Bof
 • Botulisme
 • Brucellose
 • Buiktyfus (typhoid fever)
 • Cholera
 • Chikungunya (alléén meldingsplichtig in Caribisch Nederland: Bonaire, St. Eustatius, Saba)
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (klassieke)
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (variant)
 • Dengue (alléén meldingsplichtig in Caribisch Nederland: Bonaire, St. Eustatius, Saba)
 • Gele koorts
 • Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
 • Hantavirusinfectie
 • Hepatitis A (recent opgelopen)
 • Hepatitis B (recent opgelopen) 
 • Hepatitis C (recent opgelopen)
 • Kinkhoest 
 • Legionellose
 • Leptospirose
 • Listeriose
 • Malaria
 • Mazelen
 • Meningokokkenziekte
 • MRSA-infectie (clusters buiten het ziekenhuis)
 • Invasieve pneumokokkenziekte bij kinderen t/m 5 jaar
 • Paratyfus
 • Psittacose
 • Q-koorts
 • Rubella
 • Shigatoxineproducerende Escherichia coli /enterohemorragische Escherichia coli-infectie (STEC)
 • Shigellose
 • Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
 • Tetanus
 • Trichinose
 • Tuberculose
 • Tularemie (per 1 november 2016)
 • West-Nilevirus 
 • Voedselinfectie voor zover vastgesteld bij 2 of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als bron
 • Zikavirus (tijdens zwangerschap of gecompliceerde infectie)

Zie hiervoor tevens de site van RIVM, de folder "Melden van infectieziekten" van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) en de site van de GGD Hollands midden.

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.