Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Hoe lang het duurt voordat de uitslag van een microbiologisch onderzoek bekend is, is per onderzoek verschillend. Sommige micro-organismen groeien langzamer dan andere micro-organismen, waardoor het onderzoek langer duurt. Daarnaast is in sommige gevallen aanvullend onderzoek nodig. Voor een overzicht van de gemiddelde doorlooptijden zie de tabel met doorlooptijden.
De doorlooptijd is de tijd tussen het moment dat het materiaal bij het laboratium medische microbiologie binnenkomt en de tijd dat de uitslag gecontroleerd en geautoriseerd wordt door de arts-microbioloog. Hierna wordt de uitslag dezelfde dag nog via de digitale systemen naar de huisartsen/ medisch specialisten verzonden. Verzending van de uitslag per post duurt uiteraard minimaal 1 dag langer.

Vragen over diagnostiek en behandeling

Tijdens kantooruren

Eurofins Clinical Diagnostics:

Leiden 

088 - 4500 800

Graag ophet aanvraagformulier tevens noteren dat het een cito-aanvraag betreft, de indicatie en aan wie de uitslag (inclusief telefoonnummer) moet worden doorgebeld.

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.