Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

raag brengen wij u er van op de hoogte dat wij vanaf heden vernieuwde aanvraagformulieren uitgeven voor de eerste lijn Medische Microbiologie. Het nieuwe versienummer is: versie 2.De belangrijkste wijzigingen:

- De bepalingen onder ‘Luchtweginfecties’ en ‘COVID-19’ zijn samengevoegd onder ‘Luchtweginfecties’;

- De SARS-CoV-2 afnameset (B) is toegevoegd aan de afnamematerialen;

- ‘Diarree’ is gewijzigd in ‘Darminfecties’ en de aanvraagopties zijn aangepast.Met deze aanpassing volgen wij de Richtlijn Laboratoriumdiagnostiek van intestinale parasieten: https://www.nvmm.nl/media/2385/bijlage-2-richtlijn-laboratoriumdiagnostiek-van-intestinale-parasieten-clean.pdf.

Het advies is om bij diagnostiek naar darmklachten verworven in Nederland en andere Westerse landen niet meer standaard microscopisch onderzoek naar wormen, wormeieren en cysten te verrichten.

De reden is dat wormen zelden de verwekkers zijn van klachten in deze populatie. Na interne analyse bleken ook de uitslagen van onderzoek naar wormen, wormeieren en cysten, in door u ingestuurde feces uit deze populatie, in bijna alle gevallen (> 98%) negatief te zijn. De moleculaire diagnostiek en de diagnostiek middels antigenen naar parasitaire verwekkers van darminfecties is onveranderd.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.microbiologie.nl.Wij verzoeken u vriendelijk de oude formulieren niet meer te gebruiken en weg te gooien.

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.