Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Eurofins Clinical Diagnostics is een modern diagnostisch laboratorium en NEN-EN-ISO 15189:2012 - geaccrediteerd (www.rva.nl accreditatienummer: M 251). Voor advisering over diagnostiek en behandeling zijn de artsen-microbioloog  24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek naar infectieziekten kan bestaan uit aantonen van het micro-organismen door kweek, het aantonen van erfelijk materiaal (DNA/RNA) van het micro-organisme of het aantonen van antistoffen tegen een micro-organisme in bloed. Door middel van het het aantonen van antistoffen in bloed kan tevens worden bepaald of de patient een infectie in het verleden heeft doorgemaakt of gevaccineerd is. Raadpleeg het vademecum voor informatie over de aan te vragen onderzoeken/ziekteverwekkers. 

Overeenkomst

Iedere aanvrager die het MML vraagt om microbiologisch onderzoek uit te voeren in het kader van zijn behandeling, middels een digitale of papieren aanvraagformulier, gaat een overeenkomst aan met het MML. Patiënten worden hiervan ook middels de algemene patiënteninformatie van het ziekenhuis op de hoogte gesteld. Cliënten uit de eerste lijn vernemen dit via hun huisarts. 

De aanvrager is met deze overeenkomst ervan verzekerd dat: 

 • Onduidelijkheden betreffende de aanvraag of aanvrager opgehelderd worden voor de analyse verricht wordt. 
 • Bij twijfel of de analyse zinvol is in het kader van de vraagstelling er overleg volgt. 
 • De onderzoeksresultaten op een duidelijke, traceerbare en ondubbelzinnige wijze worden gepresenteerd aan de aanvrager, voorzien van referentiewaarden en waar nodig een interpretatie van de uitslag. 
 • De doorlooptijd op voorhand bekend is. 
 • MML geen analyses verricht waarvoor zij geen expertise, kunde of capaciteit in huis heeft. Indien dit aan de orde is wordt de aanvraag doorgestuurd naar een extern laboratorium óf niet in behandeling genomen. 
 • De verrichtingen gedaan worden met daartoe bevoegd en bekwaam personeel. 
 • De toegepaste analysemethode passend is voor de vraagstelling. 
 • De gerapporteerde onderzoeksresultaten aansluiten bij de vraagstelling van de aanvrager. 
 • De aanvrager op de hoogte gesteld wordt van belangrijke afwijkingen die van invloed kunnen zijn op de laboratoriumresultaten . 
 • De aanvrager kan herkennen welke analyses niet door het MML zijn verricht. 

Materiaal inleveren en bloedprikken

Materiaal voor microbiologische diagnostiek kan worden opgestuurd of worden ingeleverd bij de laboratoria of 1 van de servicepunten. Voor het bloedprikken kan de patiënt worden verwezen naar de bloedafnamebalie in het Alrijne Ziekenhuis Leiden, Alphen en Leiderdorp of naar één van de servicepunten. Wanneer een patiënt materiaal inlevert of bloed laat afnemen voor een algemeen bloedonderzoek, vragen wij altijd om een geldig legitimatiebewijs. Eurofins Clinical Diagnostics is namelijk wettelijk verplicht een BSN nummer te noteren. Als legitimatiebewijs kunnen dienen: paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.

Voor meer informatie over doorlooptijden en tarieven.

Het antibioticum beleid is vastgelegd in het antibioticumformularium gebaseerd op het landelijke antibiotica formularium. Via onderstaande link zijn de antibiotica formularia van het Alrijne ziekenhuis online beschikbaar:

Vragen over diagnostiek en behandeling

Voor vragen over diagnostiek en behandeling van infectieziekten kunt u 24/7 contact opnemen met één van de artsen-microbioloog van het Laboratorium Medische Microbiologie.

Tijdens kantooruren:
Alrijne:

 • Leiden (071-517)8436
 • Leiderdorp (071-58)28581

Buiten kantooruren:

 • 071-5178178

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.