Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Microbiologisch onderzoek aanvragen?

In het diagnostisch vademecum vindt u informatie over het aanvragen en uitvoeren van microbiologisch onderzoek.

Vademecum raadplegen

Wij zijn een samenwerkend laboratorium van het Alrijne Ziekenhuis en het HMC locatie Bronovo

Het laboratorium Medische Microbiologie van Alrijne Ziekenhuis en HMC locatie Bronovo Ziekenhuis Den Haag is hét regionale centrum voor infectieziekten in Zuid-Holland West. Het laboratorium Medische Microbiologie onderzoekt patiëntenmateriaal op de aanwezigheid van micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels e.d.). Tevens verricht de afdeling onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen, specifiek gericht tegen micro-organismen. Daarnaast houdt de afdeling microbiologie zich bezig met consultatie, infectiepreventie, 

RVA M251


Het laboratorium Medische Microbiologie van Alrijne Ziekenhuis en HMC locatie Bronovo Ziekenhuis is een modern diagnostisch laboratorium en NEN-EN-ISO 15189:2012 - geaccrediteerd (www.rva.nl accreditatienummer: M 251). 

Tarieven 2018 gepubliceerd

De tarieven van 2018 staan nu op de website. U vindt ze hier.

De tarieven die het laboratorium Medische Microbiologie Alrijne-HMC locatie Bronovo hanteert voor laboratoriumonderzoek voor de 1e lijn, zijn landelijke vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Medisch microbiologisch laboratorium Alrijne scoort hoog in klanttevredenheidsonderzoek Alrijne zorggroep

In februari 2017 is vanuit de Alrijne Zorggroep een klanttevredenheids- onderzoek uitgevoerd onder de verwijzers in de eerstelijn. Het Medisch Microbiologisch Laboratorium participeerde ook in dit onderzoek.

De dienstverlening van het Medisch Microbiologisch Laboratorium scoorde hoog (gemiddeld 4 op een schaal van 5).  We zijn blij met de resultaten en het vertrouwen.

 

Iso-accreditatie voor laboratorium Medische Microbiologie

We zijn trots dit resultaat te mogen presenteren, behaald door gezamenlijke inspanning en vakkennis als ook een gedegen mate van kwaliteitsbesef.

De accreditatie is vier jaar geldig. Jaarlijks voert de Raad voor Accreditatie een herbeoordeling uit op het MML om te controleren of MML aan de kwaliteitseisen voldoet.