Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Microbiologisch onderzoek aanvragen?

In het diagnostisch vademecum vindt u informatie over het aanvragen en uitvoeren van microbiologisch onderzoek.

Vademecum raadplegen

Wij zijn het medisch microbiologisch laboratorium van

Eurofins Clinical Diagnostics

Meer informatie over Eurofins Clinical Diagnostics

Eurofins Clinical Diagnostics heeft meerdere laboratoria in Nederland, waaronder het laboratorium Eurofins Medische Microbiologie in Leiden. Het laboratorium onderzoekt patiëntenmateriaal op de aanwezigheid van micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels e.d.). Tevens verricht de afdeling onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen, specifiek gericht tegen micro-organismen. Daarnaast houdt de afdeling microbiologie zich bezig met consultatie, infectiepreventie, onderwijs en innovatief, toegepast onderzoek.


Eurofins Medische Microbiologie is een diagnostisch laboratorium en NEN-EN-ISO 15189:2012 - geaccrediteerd (www.rva.nl accreditatienummer: M 251). 

RVA M251

 

Wijzigingen in feces onderzoek

Per heden is ons aanvraagformulier naar parasitaire verwekkers van darminfecties aangepast. Deze aanpassing komt met name voort uit het reduceren van onderzoek naar wormen en het onderzoek naar wormeieren en cysten.

Met deze wijziging volgen wij de Richtlijn Laboratoriumdiagnostiek van intestinale parasieten, van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. In deze richtlijn wordt aangegeven dat in Nederland en andere Westerse landen wormen zelden de verwekkers zijn van darmproblemen. Ook na analyse van de door u ingestuurde feces voor onderzoek naar wormen, wormeieren en cysten, bleek >98% negatief.

Nieuwe aanvraagformulieren

raag brengen wij u er van op de hoogte dat wij vanaf heden vernieuwde aanvraagformulieren uitgeven voor de eerste lijn Medische Microbiologie. Het nieuwe versienummer is: versie 2.De belangrijkste wijzigingen:

- De bepalingen onder ‘Luchtweginfecties’ en ‘COVID-19’ zijn samengevoegd onder ‘Luchtweginfecties’;

- De SARS-CoV-2 afnameset (B) is toegevoegd aan de afnamematerialen;

- ‘Diarree’ is gewijzigd in ‘Darminfecties’ en de aanvraagopties zijn aangepast.

Medisch Microbiologisch Laboratorium van Alrijne Zorggroep onder hoede van Eurofins Clinical Diagnostics

Medisch Microbiologisch Laboratorium van Alrijne Zorggroep onder hoede van Eurofins Clinical Diagnostics

“Clustering specialismen draagt bij aan sterk en toegankelijk regionaal netwerk”

Leiden, 12 juli 2021 - De activiteiten van Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) van Alrijne Zorggroep vallen vanaf 12 juli onder de vlag van Eurofins. Met de overname wordt een sterk regionaal laboratoriumnetwerk gerealiseerd dat een breed scala aan diagnostiek aanbiedt en dat bovendien laagdrempelig en toegankelijk is voor zorgverleners en patiënten. 

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.