Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Microbiologisch onderzoek aanvragen?

In het diagnostisch vademecum vindt u informatie over het aanvragen en uitvoeren van microbiologisch onderzoek.

Vademecum raadplegen

Wij zijn het medisch microbiologisch laboratorium van het

Alrijne Ziekenhuis

Het laboratorium Medische Microbiologie van het Alrijne Ziekenhuis is hét regionale centrum voor infectieziekten in Zuid-Holland West. Het laboratorium Medische Microbiologie onderzoekt patiëntenmateriaal op de aanwezigheid van micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels e.d.). Tevens verricht de afdeling onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen, specifiek gericht tegen micro-organismen. Daarnaast houdt de afdeling microbiologie zich bezig met consultatie, infectiepreventie, onderwijs en innovatief, toegepast onderzoek.

RVA M251


Het laboratorium Medische Microbiologie van het Alrijne Ziekenhuis is een modern diagnostisch laboratorium en NEN-EN-ISO 15189:2012 - geaccrediteerd (www.rva.nl accreditatienummer: M 251). 

SARS Covid-19 serologie

Antistof bepaling SARS-COV-2  beschikbaar

Nadat de eerste resultaten van met name sneltesten nogal teleurstellend waren,  zijn er sinds kort ook betrouwbare antistofbepalingen (ELISA) beschikbaar voor het vaststellen van een doorgemaakte COVID-19 infectie. Ook door het Medisch Microbiologisch laboratorium van Alrijne is een dergelijke ELISA gevalideerd en per 29-05-2020 kunnen we u deze aanbieden.  

De diagnostiek kan op het huidige aanvraagformulier aangevraagd worden onder overige bepalingen;

gaarne datum 1e ziektedag en klachten vermelden bij klinische gegevens. 

Een aangepast formulier en de mogelijkheid deze diagnostiek aan te vragen in Zorgdomein volgt.

 

SARS Coronavirus-2 (COVID-2019)

Huisartsen en andere externe zorgverleners kunnen materiaal opsturen voor een PCR naar SARS coronavirus 2 (Covid-19) naar ons laboratorium.

Voor het insturen van het materiaal zie SARS Covid-19. Voor het insturen van serologie zie SARS-coronavirus 2 serologie.

Vanaf 1 juni 2020 is  het testbeleid gewijzigd.  Vanaf 1 juni kunnen patienten zich bij de GGD melden voor een coronatest als zij klachten hebben die passen bij het coronavirus. Zoals:

  • verkoudheidsklachten;
  • neusverkouden/ loopneus/ niezen;
  • keelpijn;
  • hoesten;
  • verhoging;
  • of plotseling verlies van reuk of smaak. 

Patienten hoeven niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing en kunnen meteen een afspraak maken via 0800-1202. 

Let op: ernstige klachten of risicogroep? Mensen met ernstige klachten en mensen uit de risicogroepen melden zich direct bij een (huis)arts of de huisartsenpost. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen boven de 70 jaar, hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes. U vindt het overzicht van risicogroepen op de website van het RIVM.

Voor het bestellen van afnamemateriaal kunt u bellen naar nummer 088-2350200.

Tarieven 2020 gepubliceerd

De tarieven van 2020 staan nu op de website. U vindt ze hier.

De tarieven die het laboratorium Medische Microbiologie Alrijne hanteert voor laboratoriumonderzoek voor de 1e lijn, zijn landelijke vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.