Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Microbiologisch onderzoek aanvragen?

In het diagnostisch vademecum vindt u informatie over het aanvragen en uitvoeren van microbiologisch onderzoek.

Vademecum raadplegen

Wij zijn het medisch microbiologisch laboratorium van

Eurofins Clinical Diagnostics

Meer informatie over Eurofins Clinical Diagnostics

Eurofins Clinical Diagnostics heeft meerdere laboratoria in Nederland, waaronder het laboratorium Eurofins Medische Microbiologie in Leiden. Het laboratorium onderzoekt patiëntenmateriaal op de aanwezigheid van micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels e.d.). Tevens verricht de afdeling onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen, specifiek gericht tegen micro-organismen. Daarnaast houdt de afdeling microbiologie zich bezig met consultatie, infectiepreventie, onderwijs en innovatief, toegepast onderzoek.


Eurofins Medische Microbiologie is een diagnostisch laboratorium en NEN-EN-ISO 15189:2012 - geaccrediteerd (www.rva.nl accreditatienummer: M 251). 

RVA M251

 

Wijziging facturatie Covid tests

Nieuwsbericht: Wijziging facturatie Covid tests

Graag brengen wij u ervan op de hoogte dat de bekostiging van Covid-tests uit het budget van de Openbare Gezondheidszorg (OGZ) per 4 augustus 2022 is beëindigd. Covid-tests worden vanaf deze datum weer gefactureerd aan de zorgverzekeraar en komen mogelijk ook ten laste van het eigen risico van de patiënt.

Nieuwe afnameset voor urinekweek

Graag brengen wij u op de hoogte van een wijziging van de afnameset voor de urinekweek.

Vanaf 1 juli 2022 wordt onze huidige urineset (foto A) geleidelijk vervangen door een nieuwe

afnameset (foto B). De reden is dat de huidige Uriswab® door de producent van de markt is gehaald.

Diagnostiek naar monkeypox

Voor diagnostiek naar monkeypox dient u altijd contact op te nemen met de dienstdoende arts-microbioloog.

Diagnostiek bestaat altijd uit een uisttrijk van blaasje en keel en bij voorkeur ook een uitstrijk van de anus en spijtserum.

Voor meer informatie zie vademecum monkeypox en LCI richtlijn monkeypox

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.