Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Microbiologisch onderzoek aanvragen?

In het diagnostisch vademecum vindt u informatie over het aanvragen en uitvoeren van microbiologisch onderzoek.

Vademecum raadplegen

Wij zijn een samenwerkend laboratorium van het Alrijne Ziekenhuis en het HMC locatie Bronovo

Het laboratorium Medische Microbiologie van Alrijne Ziekenhuis en HMC locatie Bronovo Ziekenhuis Den Haag is hét regionale centrum voor infectieziekten in Zuid-Holland West. Het laboratorium Medische Microbiologie onderzoekt patiëntenmateriaal op de aanwezigheid van micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels e.d.). Tevens verricht de afdeling onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen, specifiek gericht tegen micro-organismen. Daarnaast houdt de afdeling microbiologie zich bezig met consultatie, infectiepreventie, onderwijs en innovatief, toegepast onderzoek.

Het laboratorium Medische Microbiologie van Alrijne Ziekenhuis en HMC locatie Bronovo Ziekenhuis is een modern diagnostisch laboratorium en CCKL- geaccrediteerd (www.cckl.nl accreditatienummer: 279).

Wijziging rapportage microbiologische diagnostiek eerstelijn

Op verzoek van meerdere huisartsenpraktijken gaan we onze rapportage veranderen:

Deelresulaten zullen in principe niet meer gerapporteerd worden.

Overeenkomst optimale dienstverlening

Om aanvragers van onderzoek te verzekeren van optimale dienstverlening op het gebied van medische microbiologie, is er aan de website toegevoegd dat bij het inleveren van een aanvraag voor onderzoek een overeenkomst met het MML wordt aangegaan.

Update zikavirus: advies seksuele transmissie aangepast

Het RIVM heeft naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten het advies over de termijn van mogelijke seksuele transmissie van zikavirus aangepast.