Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Microbiologisch onderzoek aanvragen?

In het diagnostisch vademecum vindt u informatie over het aanvragen en uitvoeren van microbiologisch onderzoek.

Vademecum raadplegen

Wij zijn het medisch microbiologisch laboratorium van het

Alrijne Ziekenhuis

Het laboratorium Medische Microbiologie van het Alrijne Ziekenhuis is hét regionale centrum voor infectieziekten in Zuid-Holland West. Het laboratorium Medische Microbiologie onderzoekt patiëntenmateriaal op de aanwezigheid van micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels e.d.). Tevens verricht de afdeling onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen, specifiek gericht tegen micro-organismen. Daarnaast houdt de afdeling microbiologie zich bezig met consultatie, infectiepreventie, onderwijs en innovatief, toegepast onderzoek.

RVA M251


Het laboratorium Medische Microbiologie van het Alrijne Ziekenhuis is een modern diagnostisch laboratorium en NEN-EN-ISO 15189:2012 - geaccrediteerd (www.rva.nl accreditatienummer: M 251). 

SARS Covid-19

Per 24-03-2020 kunnen huisartsen en andere externe zorgverleners materiaal opsturen voor het onderzoek op het Coronavirus Covid-19 naar ons laboratorium.
Vanwege de beperkte beschikbaarheid  is het voor de eerste lijn  alleen mogelijk SARS COVID-2019 diagnostiek aan te vragen voor cruciaal zorgpersoneel en bij verdenking Covid -19 in een zorginstelling. Graag terughoudendheid betrachten.

Voor het insturen van het materiaal zie SARS Covid-19

Tarieven 2020 gepubliceerd

De tarieven van 2020 staan nu op de website. U vindt ze hier.

De tarieven die het laboratorium Medische Microbiologie Alrijne hanteert voor laboratoriumonderzoek voor de 1e lijn, zijn landelijke vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Nieuw telefoonnummer bestellen afnamematerialen

Huisartsen en andere externe zorgverleners kunnen afnamematerialen bestellen via deze website of per telefoon. Het telefoonnummer voor het bestellen van afnamematerialen is gewijzigd naar: 088-235 02 00.

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.