Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Microbiologisch onderzoek aanvragen?

In het diagnostisch vademecum vindt u informatie over het aanvragen en uitvoeren van microbiologisch onderzoek.

Vademecum raadplegen

Wij zijn het medisch microbiologisch laboratorium van het

Alrijne Ziekenhuis

Het laboratorium Medische Microbiologie van het Alrijne Ziekenhuis is hét regionale centrum voor infectieziekten in Zuid-Holland West. Het laboratorium Medische Microbiologie onderzoekt patiëntenmateriaal op de aanwezigheid van micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels e.d.). Tevens verricht de afdeling onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen, specifiek gericht tegen micro-organismen. Daarnaast houdt de afdeling microbiologie zich bezig met consultatie, infectiepreventie, onderwijs en innovatief, toegepast onderzoek.

RVA M251


Het laboratorium Medische Microbiologie van het Alrijne Ziekenhuis is een modern diagnostisch laboratorium en NEN-EN-ISO 15189:2012 - geaccrediteerd (www.rva.nl accreditatienummer: M 251). 

Tarieven 2018 gepubliceerd

De tarieven van 2018 staan nu op de website. U vindt ze hier.

De tarieven die het laboratorium Medische Microbiologie Alrijne hanteert voor laboratoriumonderzoek voor de 1e lijn, zijn landelijke vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen

Pasgeborenen en jonge, nog niet of onvoldoende gevaccineerde zuigelingen vormen de belangrijkste risicogroep voor het krijgen van een ernstige kinkhoestinfectie.

Een effectieve manier om jonge zuigelingen te beschermen tegen kinkhoest is door middel van het vaccineren van zwangere vrouwen tussen 28 en 32 weken (evt. tot 38 weken) . Via de placenta geven zwangere vrouwen beschermende antistoffen door aan hun kind. Deze antistoffen beschermen de zuigeling de eerste levensmaanden tegen (een ernstig verloop van) kinkhoest.

Influenza/Griep

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). In het dagelijks taalgebruik worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden 'griep' genoemd.
In het najaar van ongeveer november t/m februari worden de meeste influenza gevallen gediagnostiseerd.

Influenza wordt meestal veroorzaakt door Influenzavirus type A of B. Er kan voor type A nog een onderverdeling worden gemaakt in subtypen, zoals A(H1N1) en A(H3N2). Type B kan nog worden onderverdeeld in zgn. lijnen zoals de Yamagata-lijn en Victoria-lijn.

 

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.