Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Micro-organismen

Bacteriën, virussen en schimmels worden micro-organismen genoemd, omdat deze organismen alleen met een microscoop zichtbaar gemaakt kunnen worden. De mens draagt op de huid en in de neus, mond en darmen miljarden van deze micro-organismen met zich mee. De meeste van deze bacteriën zijn niet ziekmakend, integendeel ze vervullen nuttige functies. Ze helpen bijvoorbeeld in de darmen bij de vertering van voedsel. Op onze huid bieden ze bescherming tegen andere bacteriën die geen deel uit maken van onze huidflora.

Infectieziekte

Sommige micro-organismen kunnen echter wel ziektes veroorzaken. We noemen dit dan een infectieziekte. Als u behandelend arts vermoedt dat u een infectieziekte heeft zal afhankelijk van de infectie diagnostiek ingezet worden. Soms zal de ziekte vanzelf overgaan zonder dat diagnostiek of behandeling noodzakelijk zijn. In andere gevallen zal de behandelend arts diagnostiek inzetten of starten met antibiotica (middelen die bacterien doden). Virussen, zoals bijvoorbeeld griep, zijn niet te behandelen met antibiotica.

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek naar infectieziekten kan bestaan uit aantonen van het micro-organismen door kweek, het aantonen van erfelijk materiaal (DNA/RNA) van het micro-organisme of het aantonen van antistoffen tegen een micro-organisme in bloed. Door middel van het het aantonen van antistoffen in bloed kan tevens worden bepaald of u een infectie in het verleden heeft doorgemaakt of gevaccineerd bent. Voorbeelden van materialen die op kweek kunnen worden gezet zijn urine (bij urineweginfectie), ontlasting (bij darminfectie) en een uitstrijkje van een wond (bij wondinfectie).  
Voor meer informatie zie ook de folder "Een infectie, wat nu?" van de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie

Wanneer u materiaal komt inleveren of bloed laat afnemen voor een algemeen bloedonderzoek, vragen wij altijd om een geldig legitimatiebewijs. Het laboratorium Medische Microbiologie van het Alrijne ziekenhuis is namelijk wettelijk verplicht uw BSN nummer te noteren. Als legitimatiebewijs kunnen dienen: paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.

klik hier voor meer informatie over de kosten van het microbiologisch onderzoek.

Inleverpunten voor materiaal en bloedprikken

Uw huisarts of behandelend specialist heeft u gevraagd materiaal in te leveren of  bloed te prikken voor diagnostisch onderzoek. Dit kunt U doen in het Alrijne Ziekenhuis Leiden, Alphen en Leiderdorp of bij één van de servicepunten bij u in de buurt. Zie hiervoor dit overzicht.

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.