Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan het Laboratorium voor Medische Microbiologie (MML) Alrijne-HMC locatie Bronovo, tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website van het MML Alrijne-HMC-locatie Bronovo opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het MML Alrijne-HMC locatie Bronovo heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de website van het MML Alrijne-HMC locatie Bronovo onvolledig is of onjuistheden bevat. Het MML Alrijne-HMC locatie Bronovo aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Het MML Alrijne-HMC locatie Bronovo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door links die op de website van het MML Alrijne-Bronovo zijn opgenomen beschikbaar zijn.

Het MML Alrijne-HMC locatie Bronovo verklaart krachtens art. 6:253 e.v. BW deze disclaimer onverkort van toepassing op al degenen die bezit en/of beschikking heeft gekregen over een van de website van het MML Alrijne- HMC locatie Bronovo gedownload document dan wel anderszins informatie heeft verkregen die van de website van het MML Alrijne-HMC locatie Bronovo afkomstig is, doch dit document of deze informatie niet zelf van het MML Alrijne-HMC locatie Bronovo website heeft gedownload c.q anderszins heeft gehaald.

Degene die van de website van het MML Alrijne-HMC locatie Bronovo een document downloadt of anderszins informatie haalt en op wie de onderhavige disclaimer van toepassing is, is verplicht iedere (latere) gebruiker van het document en/of informatie afkomstig van de website van het MML Alrijne-HMC locatie Bronovo op de hoogte te stellen van de inhoud en de werking van deze disclaimer.

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.