Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Bij Eurofins Clinical Diagnostics werken wij met persoonsgegevens en lichaamsmaterialen van patienten. Wij hechten veel waarde aan privacy.

Onderzoek met resterend lichaamsmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd, blijft in veel gevallen nog materiaal over. Afhankelijk van het soort materiaal en het aangevraagde onderzoek, wordt dit materiaal voor bepaalde tijd bewaard. Dit materiaal kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een onderzoek eventueel te herhalen in het kader van uw ziektebeloop. Daarnaast kan dit materiaal gebruikt worden voor kwaliteitscontrole of toegepast onderzoek. Dit gebeurt dan anoniem: de materialen zijn niet meer herleidbaar tot een individu. Mocht U hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit kenbaar maken op het aanvraagformulier of via de administratie van het laboratorium (088- 4500 800)

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.