Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Voor al onze vestigingen gelden de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden. Hierin staan de regels van de Alrijne Zorggroep over bijvoorbeeld betalingstermijnen en leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Alrijne Zorggroep gesloten overeenkomsten inzake ziekenhuisopname, dagbehandeling, (poli-)klinische behandeling en/of -onderzoek en voorts met betrekking tot het leveren van alle (andere) al dan niet medische goederen en/of diensten van de Alrijne Zorggroep, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

http://www.alrijnezorggroep.nl/nl/p4aa0b6110ddbb/Algemene-Leverings--en-Betalingsvoorwaarden.html

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.