Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

In februari 2017 is vanuit de Alrijne Zorggroep een klanttevredenheids- onderzoek uitgevoerd onder de verwijzers in de eerstelijn. Het Medisch Microbiologisch Laboratorium participeerde ook in dit onderzoek.

De dienstverlening van het Medisch Microbiologisch Laboratorium scoorde hoog (gemiddeld 4 op een schaal van 5).  We zijn blij met de resultaten en het vertrouwen.

 


De resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek zullen worden gebruikt om de dienstverlening nog verder te verbeteren.