Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

De WHO heeft 29 maart de ‘Public Health Emergency of International Concern’ (PHEIC) rondom de Ebola-uitbraak in West-Afrika beëindigd.

Voortgaande transmissieketens in Guinee, Sierra Leone en Liberia zijn gestopt. De wHO-commissie stelt dat er nog steeds sporadische clusters voorkomen, maar naar verwachting in afnemende frequentie en deze worden, dankzij maatregelen van betrokken instanties, snel onder controle gebracht. De kleine clusters worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat herstelde patiënten het Ebolavirus langdurig kunnen uitscheiden. Moleculaire analyse laat zien dat de bij deze clusters betrokken virussen gerelateerd zijn aan het epidemische virus, wat waarschijnlijk maakt dat het hier geen nieuwe introducties vanuit de dierenpopulatie betreft. Het meest recente cluster is eind februari gemeld in Guinee en betreft 5 bevestigde en 3 vermoedelijke gevallen, van wie 7 overleden.

Bronnen: Wekelijks overzicht van infectieziektesignalen rivm,  ECDC, WHO-update, WHO-statement PHEIC

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.