Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Eurofins Clinical Diagnostics werkt nauw samen met de afdeling van verschillende ziekenhuizen waar wij diagnostisch onderzoek voor doen. De afdeling Infectiepreventie richt zich op het voorkomen en controleren van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als bij medewerkers. De Infectiepreventie houdt zich bezig met de preventie, opsporing en de bestrijding van ziekenhuisinfecties en geeft de afdelingen en specialismen in het  Alrijne Ziekenhuis gevraagd en ongevraagd advies over hygiëne en infectiepreventie.

MRSA en BRMO

De resistentie voor beschikbare antibiotica neemt toe en bepaalde groepen resistente micro-organismen vormen een serieuze bedreiging voor kwetsbare patiënten. Als wordt vermoed dat een patiënt drager is van een van deze micro-organismen, neemt het ziekenhuis maatregelen. Nu wordt ook actief gescreend aan ‘de poort’ om mogelijke dragers van MRSA en BRMO vroegtijdig op te sporen. Op verschillende momenten, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de polikliniek, vragen medewerkers aan de patiënt of hij of zij tot een risicogroep behoort:

  • Bent u besmet (geweest) of heeft u een huisgenoot/partner die besmet is met de MRSA-bacterie?
  • Bent u in de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis behandeld?
  • Komt u in contact met bedrijfsmatig gehouden vleeskalveren/vleeskuikens of varkens?
  • Bent u in de afgelopen 2 maanden in een Nederlandse zorginstelling geweest waar een epidemie heerste met MRSA?
  • Bent u in minder dan 2 maanden geleden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?

Zo kunnen als het nodig is tijdig maatregelen worden genomen

Meer informatie over MRSA en BRMO?

Voor meer informatie over MRSA dragerschap en MRSA eradicatie klik hier

Voor meer informatie over BRMO dragerschap, klik hier

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.