Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

De Alrijne Zorggroep heeft haar missie en visie beschreven in het Strategisch Beleidsplan 2015-2020 ‘Zorg voor elkaar’. Enkele punten uit de missies en visies van de Alrijne Zorggroep die relevant zijn voor het laboratorium Medische Microbiologie vindt u hieronder.

De Alrijne Zorggroep:

  • De Alrijne Zorggroep levert de beste zorg in de regio waarbij de organisatie blijft voldoen aan toenemende eisen.
  • De zorg die wordt geboden door de Alrijne Zorggroep is voor iedereen toegankelijk, voldoet kwalitatief aan professionele maatstaven en is klantgericht.

De missie van het laboratorium Medische Microbiologie sluit hierop aan:

"De Alrijne Zorggroep leveren professionele zorg en hoogwaardige dienstverlening. De afdeling Medische Microbiologie, als relatie van de Alrijne Zorggroep, ziet het als haar taak om toonaangevend te zijn in een regionale samenwerking op het gebied van infectieziekten, microbiologie en infectiepreventie. Het MML wil dit onder meer bereiken door het leveren van een servicelijn voor integrale infectieziekten voor alle zorgaanbieders in de regio, een optimale interactie met de zorgaanbieders en voortdurende activiteiten gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering binnen de microbiologie.

Het MML investeert ook in de functie van 'Opleidingsziekenhuis’ door bij te dragen aan een optimaal klimaat voor opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Het beleid van de afdeling microbiologie is erop gericht de vakbekwaamheid van de medewerkers op peil te houden, een prettige werksfeer te creëren en resultaatgericht te werken."

De visie van het laboratorium Medische Microbiologie luidt als volgt:

"De kerntaak van de medische microbiologie in de zorg, is het bieden van medisch microbiologische en infectiepreventie dienstverlening naar de eisen van deze tijd. Hierbij staan centraal: adequate, snelle en kostenefficiënte diagnostiek en deskundige advisering, zowel op het niveau van de individuele patiënt als op populatieniveau. Er dient een doelmatig en efficiënt diagnostisch pakket te worden aangeboden dat aansluit bij landelijke richtlijnen, landelijke studies en lokale ontwikkelingen. Deze dienstverlening dient deel uit te maken van een integrale infectieziekten servicelijn voor alle zorgaanbieders in de regio en indien van toepassing daarbuiten."

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.