Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

 • Alles
 • Ziektebeeld
 • Verwekkers
 • Materialen
 • Bepalingen
 • Meest gezocht
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium is een seksueel overdraagbare aandoening.  Bij mannen kan M. genitalium een urethritis veroorzaken.  Van alle non-chlamydial non-gonococcal urethritis (NCNGU) wordt 10-35% veroorzaakt door M. genitalium. Niet behandelen leidt in 40% tot persisterende of recidiverende infecties. Complicaties van een niet-behandelde M. genitalium infectie zijn epididymo-orchitis en een verhoogde kans op transmisse van HIV. Bij vrouwen is M. genitalium geassocieerd met urethritis, cervicitis, PID, infertiliteit, spontane abortus en vroeggeboorte. Bij zowel mannen als vrouwen kan een infectie gevolgd worden door een postinfectieuze artritis.

Indicaties voor diagnostiek

Mannen: seksueel actief en

 • symptomen van urethritis (waterige afscheiding en/of dysurie)
 • acute  epididymo-orchitis
 • seksueel contact met persoon die M. genitalium positief is getest
Vrouwen: seksueel actief en

 • mucopurulente cervicitis (fluor)
 • intermenstrueel of post-coïtaal bloedverlies
 • pijn in bekkengebied en/of dyspareunie
 • acute PID  
 • vroeggeboorte / spontane abortus
 • seksueel contact met persoon die M. genitalium positief is getest

De voorkeur voor de wijze van diagnostiek is bij mannen first catch urine en bij vrouwen een cervix uitstrijk  (door arts) of diepe vaginale uitstrijk (door patiënt)  (SOA vrouwen set)

 

 

Behandeling

De behandeling van M.genitalium bestaat uit een azitromycine (500 mg op dag 1, gevolgd door 250 mg dd dag 2-5). Gezien de toenemende resistentie tegen azitromycine is een controle op eradicatie middels een PCR test na 4-6 weken geïndiceerd. Bij resistentie of therapie falen is moxifloxacin (400 mg dd gedurende 7-10 dagen) de keuze van behandeling.

Indicatie aantonen van M. genitalium in verschillende materialen
Deelgebied Moleculair
Techniek PCR
Materiaal first catch urine, (genitaal/keel) uitstrijken in e swab of SOA medium
Code afnamemateriaal
SOA set urine (man) (GM)

Steriele container (C)

E-swab (D)
Benodigde Volume urine: minimaal 5 ml
Bewaarcondities Koelkast, SOA set max. 90 dagen. Urine max. 7 dagen
Doorlooptijd 1-3 werkdagen
Referentiewaarde negatief
Opmerking Gezien de toenemende resistentie tegen azithromycine is controle op eradicatie middels een PCR test na 4-6 weken geïndiceerd.

Referenties
 • Lis R et al. Mycoplasma genitalium infection and female reproductive tract disease: a meta-analysis. CID 2015:61
 • Jensen JS et al. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016 1650-1656

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Afnamemateriaal bestellen?

Huisartsen en andere externe zorgverleners kunnen afnamematerialen voor Mycoplasma genitalium bestellen via de onderstaande knop of via telefoonnummer: 088-2350200

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.